Radovi na rotoru u Koprivnici završavaju se prema planu

Prema planu, završavaju se i radovi na rotoru u Koprivnici, izvođač radova započeo je danas 16. kolovoza 2011. asfaltiranje prometnih površina. Najprije će se urediti pješačke staze a nakon toga i prometne površine. Istovremeno su Hrvatske željeznice uklonile pragove sa cestovnog prijelaza te će se i prijelaz izraditi u asfaltu.Obzirom na povoljne vremenske uvjete, asfaltiranje bi moglo biti završeno u ovom tjednu.Radovi na novoj javnoj rasvjeti su pri završetku a na kraju tako da za slijedeći tjedan ostaje samo ugradnja vertikalne signalizacije i iscrtavanje horizontalne signalizacije.Radove izvode  Koming Koprivnica u suradnji s PZC Varaždin i Trg Koprivnica.

Ravnatelj ŽUC-a: Krešimir Janach