Radovi na dionici županijske ceste ŽC 2213 na izlazu iz Đurđevca u smjeru Čepelovca

Dana 12. 10. 2011. godine Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije započela je radove  na dionici županijske ceste ŽC 2213 na izlazu iz Đurđevca u smjeru Čepelovca. Radovi obuhvaćaju podizanje nivelete ceste i izradu novog propusta, te na kraju i novi sloj asfalta. Tim radovima će se riješiti problemi koji nastaju prilikom dugotrajnih kiša kada se, zbog poplavljivanja, cesta morala zatvarati za promet. Tako će se spriječiti da mještani naselja Mičetinac, Čepelovac i Budrovac, prilikom plavljenja, moraju koristiti zaobilazne pravce. Radovi bi trebali biti završeni tokom narednog tjedna. Radove izvode „Ceste“ Bjelovar.

Ravnatelj ŽUC-e: Krešimir Janach