Radni sastanak u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren sa suradnicima u srijedu, 17. studenog, u 10,00 sati posjetit će Opću bolnicu „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

U prostorijama Uprave bolnice župana će dočekati ravnateljica bolnice dr. Gordana Slavetić, predsjednica Upravnog vijeća dr. Karmen Antolić i predsjednik Stručnog vijeća dr. Franjo Husinec. Potom će se održati otvoreni radni sastanak s temom:

 „Analiza rada Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ u prvih devet mjeseci 2010. godine i ostvareni rezultati

Nakon sastanka predviđeno je da župan i sudionici sastanka obiđu nove prostore rendgena, očne poliklinike i kotlovnice.