Radni sastanak sa predstavnicima organizacije mljekara „Drava-Sava“

Župan Darko Koren u ponedjeljak 16. ožujka održao je radni sastanak sa predstavnicima Proizvođačke organizacije mljekara „Drava-Sava“.
Predstavnici su upoznali župana sa radom Udruge mljekara „Drava-Sava“ navodeći kronološki događanja koje je Udruga u proteklom razdoblju provela i koje planira provesti. Udruga je osnovana u prosincu 2013. godine, a u veljači 2014. godine je priznata kao Proizvođačka organizacija mljekara. Navedeni su i neki od problema sa kojima se Udruga susrela tijekom rada od kojih je naglašeno otkazivanje ugovora članova sa mljekarama budući da nisu bili u skladu sa „Mliječnim paketom“. Spomenute su i aktivnosti Upravnog odbora koji je do sada održao 25 sjednica i 3 skupštine, održane su prezentacije u općinama o predloženom novom Ugovoru sa mljekarama kao i o Odlukama o pravima i obvezama članova POM-e te sastanci sa mljekarima. Željko Turčić, vršitelj dužnosti predsjednika istaknuo je kako je članovima POM-e osiguran dovoz plavog dizela za njihova domaćinstva sa popustom od 0, 10 kuna po litri te najavio kako od travnja kreće izrada Programa koji će se odnositi na provedbu mjera klima i okoliš, dobrobit životinja te projekte koji se odnose na kvalitetu zdravstvenog mlijeka i plasiranje proizvoda u lance neposredne prodaje kako bi se ostvarili veći prihodi.
Župan Koren izrazio je zadovoljstvo radom POM-e „Drava-Sava“ kao i želju da se pomogne mljekarima, koji su suočeni sa brojnim problemima, a zauzimaju značajno mjesto u gospodarstvu ovoga kraja.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.