Radni sastanak o unapređenju lovstva na području Županije

Zamjenik župana Darko Sobota sa suradnicima održao je sastanak sa predsjednikom Lovačkog saveza Koprivničko-križevačke županije Nevenkom Jakopovićem, a razgovaralo se o unapređenju lovstva i parcelaciji zajedničkih otvorenih lovišta na području Županije.
Zamjenik Sobota osvrnuo se na dobru suradnju između Županije i županijskog Lovačkog saveza te naglasio kako Županija lovozakupnicima državnih i zajedničkih otvorenih lovišta, kroz programe unapređenja lovstva, svake godine dodjeljuje subvencije i donacije u iznosu od 50 posto ukupne uplaćene lovozakupnine za lovišta koja se nalaze na području Koprivničko – križevačke županije.
Valja spomenuti da je u 2014. godini, Županija za navedene programe izdvojila 536.827,14 kuna, a realizacija istih planirana je i u ovoj godini. U prošloj godini Županija je Lovačkom savezu KKŽ dodijelila i 65.000,00 kuna za naknadu za osiguranje lovišta.
S obzirom da u iduće dvije godine izlaze zakupi za zajednička otvorena lovišta, u dogovoru sa Lovačkim savezom KKŽ (koji je lovozakupnik u 5 zajedničkih otvorenih lovišta), raspravljalo se o mogućnosti izvršenja parcelacije zajedničkih otvorenih lovišta te će na taj način i lovačke udruge imati mogućnost zakupa istih.
Parcelaciju bi sukladno Zakonu o lovstvu odradila stručna komisija za zajednička otvorena lovišta na području KKŽ, nakon čega će se uputiti prijedlog Županijskoj skupštini za donošenje Odluka o ustanovljenju novih zajedničkih otvorenih lovišta na području KKŽ, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.