Radni sastanak o sjedištu Zavoda za hitnu medicinu

U ponedjeljak 31. siječnja u Općoj bolnici u Koprivnici radni sastanak o sjedištu Zavoda za hitnu medicinu održali su zamjenik župana Ivan Pal, ravnateljica Opće bolnica Gordana Slavetić, ravnateljica Doma zdravlja Terezija Kolar, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Branka Cuki i privremeni ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Mladen Vuljak.

Svi pobrojani obišli su prostor u krugu bolnice predviđen kao moguće sjedište Zavoda za hitnu medicinu, te su utvrdili stanje samog prostora koji bi se trebalo preurediti prema najvišim zdravstvenim standardima. Obilazak prostora zamjenik župana Ivan Pal iskoristio je i da se usuglase stavovi o broju i vrsti timova hitne medicine koji bi u potpunosti zadovoljili stvarne potrebe građana.