Radni sastanak o prometnicama u Gradu Đurđevcu

Zamjenik župana Darko Sobota i ravnatelj Županijske uprave za ceste Krešimir Janach sastali su se u srijedu 22. veljače s gradonačelnikom Đurđevca Slavkom Gračanom i njegovim suradnicima. Glavna tema sastanka održanog u Đurđevcu bila je sigurnost sudionika u prometu, dinamika modernizacija cesta te rekonstrukcija ulica na području grada.

Posebno se to odnosi na rekonstrukciju Severovačke ulice te izgradnju budućeg rotora kod naselja Stiska. Razmatralo se i moguće rješenje nove zaobilaznice za teretni promet u smjeru Đurđevac – Podravska magistrala – Severovci, a uočena je i potreba zahvata na cestama Kalinovac – Budrovac, Čepelovac – S. Katalena, te Đurđevac – Severovci.

Obilazak prometnica po jedinicama lokalne samouprave i razgovor s načelnicima i gradonačelnicima o prioritetnim radovima stalna je praksa zamjenika župana Darka Sobote, ujedno i predsjednika Upravnog vijeća ŽUC-a, u posljednje dvije godine. Komunikacijom s lokalnim vlastima dogovoreni su tako i izvedeni mnogi radovi na dionicama županijskih prometnica gdje je to bilo najpotrebnije. Zamjenik župana kazao je nakon sastanka da će tako biti i na području Đurđevca.