Radni sastanak o problematici isplate rente

Petnaest načelnika općina s područja Podravine i Bilogore, gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan, zamjenici župana Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije Krešo Jelavić i Zdravko Dijaković, te župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i njegov zamjenik Darko Sobota sastali su se u petak, 13. siječnja, u Kozarevcu kako bi razgovarali o problematici isplate rente od eksploatacije nafte i plina. Radi se o dužnosnicima jedinica lokalne samouprave, te tri županije, iz „Panonskog bazena“ na čijem području eksploataciju mineralnih sirovina vrši tvrtka INA Industrija nafte d.d.
Lokalni i regionalni dužnosnici su se okupili kako bi razmotrili trenutnu suradnju s Inom, iznijeli svoj stav oko eksploatacije i naplate rente, te dogovorili zajedničke stavove oko svega. Prisutni su izrazili zadovoljstvo što se renta redovito isplaćuje, a čemu je mnogo pridonio zajednički sastanak s predstavnicima Ine održan prije godinu dana.
Međutim istaknuto je nezadovoljstvo što se renta isplaćuje u sve manjem iznosu, te činjenicom da je ona smanjena na samo 5%, čime su općine izgubile čak 25% svojih proračunskih prihoda od rente. Navedeni su primjeri visine rente u drugim zemljama: Slovenija 18%, Mađarska 12%, Rusija 22%, te je rečeno da bi Hrvatska kao suverena zemlja pred ulaskom u EU trebala bolje štititi svoja rudna bogatstva te višim postotkom rente omogućiti bolji prihod područjima gdje se mineralne sirovine crpe, čime se značajno i sam prostor devastira.
Također je rečeno da su cijene plina za kućanstva i gospodarstvo europske, te da je zato logično da i renta bude na toj razini. Za isplaćenu rentu od Ine danas ne dolazi nikakav obračun, što pak nije u skladu s transparentnim načinom rada. Pojedini načelnici najavili su povećanje komunalne naknade na eksploatacijskim poljima, kao i naknade za pravo služnosti na cjevovode i kablove, ukoliko se stvari ne promijene.
Današnjim zakonom od ukupnih 5% općine prihoduju 2,5% rente, županije 1%, a država1,5%. Prisutni su konstatirali da bi bili zadovoljni da se na sva eksploatacijska polja ostvaruje renta od 10% (3,3% općina, 3,3% županija, 3,3% država), kao što je to bilo predviđeno zakonom koji je lani izmijenjen. Prisutni dužnosnici su zaključili da će oko ove teme tražiti hitan sastanak u Ministarstvu gospodarstva, za što će formirati izaslanstvo koje će ih sve predstavljati. Osim navedenog najavljeno je da će se od Ministarstva tražiti i uvođenje ekološke rente za područja na kojima se vrši eksploatacija.