Radni sastanak o najavljenim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije Draženka Vadla danas je na radnom sastanku u prostorijama Županije izvijestila župana Korena, zamjenika Pala i pročelnicu Željku Koluder Vlahinja o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Osim spomenutog Zakona, ravnateljica Vadla osvrnula se i na najvažnije implikacije predloženih izmjena i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti na poslovanje Zavoda. Analizom predloženih izmjena vidljivo je kako izmjene nisu stručno opravdane, niti su koordinirane sa strukom rekla je Vadla, te dodala kako će se smanjiti učestalost i opseg obavljanja zdravstvenih pregleda odnosno higijenskog minimuma za 50 posto što bi na godišnjoj razini proizvelo financijski gubitak od oko 2,5 milijuna kuna za županijski Zavod. Osim toga, takvim prijedlozima dovest će se u pitanje i pojedina radna mjesta odnosno pojaviti višak zaposlenika.
Županija ne podržava izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti niti prijedlog Zakona u zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti o čemu se jasno očitovala kroz Zajednicu županija, a svoje stavove iznesla na Saborskom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku održanom 17. lipnja 2015. godine.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.