Radni obilazak Drnja i Šoderice

Župan Darko Koren i njegov zamjenik Ivan Pal zajedno s predsjednikom Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Ivan Matosovićom i načelnikom Općine Drnje Slavkom Lothom obišli su u srijedu 18. rujna radove na izgradnji nasipa na potoku Gliboki u Općini Drnje. Zbog uskog grla na tom području dogovorena je izgradnja novog mosta u Torčecu kojeg će sufinancirati Županijska uprava za ceste, Hrvatske vode i Općina.

U nastavku obilaska posjetili su i Šodericu, za koju se planira napraviti nacrt za novi izgled jezera a projektom će se pokušati povući i određena sredstva iz EU fondova.

Župan Koren imao je priliku posjetiti i lokaciju predviđenu za izgradnju pristaništa na rijeci Dravi „Ješkovo“. Županija namjerava podržati ovaj projekt te će se nastaviti daljnje radnje do ostvarenja pristaništa sa popratnim sadržajima.