Radna skupina Zajednice zadužena za pravna pitanja održala sjednicu

U srijedu, 23. rujna u prostorijama Hrvatske zajednice županija u Zagrebu održana je sjednica Radne skupine za pravna pitanja kojoj su prisustvovali i predstavnici Sektora za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa. Okupljeni su razgovarali o provođenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine te o mogućnostima da županije djeluju kao poveznica između resornog ministarstva i jedinica lokalne samouprave na njihovom području.

Strategija koja je donesena u veljači ove godine fokusirana je na prevenciju korupcije kroz detekciju korupcijskih rizika i uklanjanje preostalih zakonodavnih i institucionalnih nedostataka. U Strategiji je primijenjen sektorski pristup koji će ciljanim preventivnim mjerama omogućiti sprječavanje različitih pojavnih oblika korupcije specifičnih za pojedini sektor. Akcijskim planom je predviđeno da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuju registar ugovora o javnoj nabavi i registar bagatelne nabave kao i popis sponzorstava i donacija. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave također trebaju izraditi i objaviti popis trgovačkih društva u njihovom većinskom vlasništvu i objaviti podatke o članovima upravnih i nadzornih odbora. Županije su uz to dužne donijeti vlastite akcijske planove koji uključuju i osnivanje antikorupcijskih povjerenstava.

„Koprivničko-križevačka županija, koju predstavljam u ovoj Radnoj skupini, daleko je odmakla u provođenju ciljeva, mjera i aktivnosti koje su predviđene Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije na državnoj razini. U prilog tome osnovano je Antikorupcijsko povjerenstvo, kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine, ali je donijet i čitav niz odluka i planova koje su osnova za kvalitetnu praktičnu provedbu istoga, a među kojima se ističe Akcijski plan suzbijanja korupcije na području Koprivničko-križevačke županije koji je izrađen na temelju istraživanja percepcije stanovništva Županije o postojanju korupcije na našem području.

Međutim, cilj rada ove Radne skupine je pomoći i drugim županijama da se aktivno uključe u provedbu aktivnosti iz nacionalne Strategije i Akcijskog plana. Stoga se pozivaju sve županije da imenuju svoje predstavnike i zamjenike koji će koordinirati komunikaciju između pojedine županije i Ministarstva pravosuđa te će u nastavku davati informacije o fazama provedbe kao i izrađivati izvješća o provedenim aktivnostima iz Strategije i Akcijskog plana. Naravno, pozivaju se i sve županije, koje do danas to nisu učinile, da osnuju antikorupcijska povjerenstva, kao savjetodavna tijela županijskih skupština, sve u cilju poticanja odgovornosti u obavljanju javnih dužnosti, otvorenosti vlasti i odlučivanja te prevencije pojave korupcije“ – istaknula je voditeljica Radne skupine Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko-križevačke županije.

Hrvatska zajednica županija