Radna skupina za pravna pitanja održala petu sjednicu

Radna skupina za pravna pitanja u Hrvatskoj zajednici županija održala je petu sjednicu na kojem se razgovaralo o aktualnostima iz provedbe djelatnosti i novostima u programima u koje su uključeni članovi Radne skupine.

Sastanak je otvorila voditeljica Radne skupine za pravna pitanja, ujedno i pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat Pavlic te naglasila: „Hrvatska zajednica županija je uvijek surađivala sa svojim članicama i imala sluha za prijedloge Radnih skupina, stoga ne vidim današnje točke dnevnog reda kao problematiku nego priliku za suradnju i učenje. Sigurna sam da ćemo uz podršku koju imamo pronaći konkretna rješenja za sve točke. Napominjem kako je moguće u današnju raspravu, kao i u svim raspravama do sada dati prijedloge točaka dnevnog reda i zaključaka“.

Na primjeru koji se provodi u tijelima državne uprave po odluci Vlade Republike Hrvatske, predstavljen je postupak službenog elektroničkog dopisivanja u upravnim tijelima županija i pravnih osoba s javnim ovlastima, a koji bi doveo do uštede i efikasnijeg djelovanja te je predloženo da Radna skupina u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija potakne djelovanje prema članicama Zajednice.

U daljnjoj raspravi, voditeljica Radne skupine osvrnula se na pravni status predstavnika nacionalne manjine te je donesen zajednički zaključak kako će se Ministarstvu uprave uputiti inicijativa za izmjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Jedna od tema sastanka bio je i Akcijski plan za razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi za razdoblje od 2016. do 2017. godine te je zaključeno kako bi se Radna skupina trebala uključiti u Povjerenstvo za razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi, ali i kako bi trebalo inicirati i sastanke s ostalim nadležnim institucijama čime bi se članovi uključili u rad i povjerenstva.

Služba ureda župana