Radna skupina za civilnu zaštitu, vatrogastvo i prevenciju požara održala sastanak o novom Zakonu o vatrogastvu

U utorak 24. rujna u Zagrebu je održana sjednica Radne skupine za civilnu zaštitu, vatrogastvo i prevenciju požara na kojoj je raspravljano o prijedlogu novog Zakona o vatrogastvu. Članovi Radne skupine raspravljali su zajedno s Mateom Celinšćak iz Hrvatske vatrogasne zajednice o odredbama Zakona te je usuglašen stav kako je potrebno stvoriti efikasan sustav vatrogastva uz korištenje mogućnosti koje su na raspolaganju iz europskih fondova.

Na sastanku je izabran novi voditelj Radne skupine za civilnu zaštitu, vatrogastvo i prevenciju požara – Damir Gabrić iz Splitsko-dalmatinske županije, a za zamjenike su izabrani: Krešimir Škvorc koji je sastanku prisustvovao u ime  Koprivničko-križevačke županije te zapovjednica Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Mateja Fras Venus.

Služba ureda župana