Radionica za izradu županijskih akcijskih planova za Rome u četiri županije

U organizaciji Programa Ujedinjenih naroda u Hrvatskoj (UNDP) u prostorijama Koprivničko – križevačke županije održana je dvodnevna radionica za izradu županijskih akcijskih planova za Rome u četiri županije.
Projekt je zamišljen da se kroz aktivnosti nacionalnog konzultanta organiziraju radionice u Koprivničko – križevačkoj, Brodsko-posavskoj, Osječko – baranjskoj i Primorsko- goranskoj županiji. Radionice se odvijaju na dvije razine: u prvoj, sudjeluju predstavnici romske nacionalne manjine, a cilj je uspostavljanje kontakata s Romima, ocjena njihovog stanja, potreba, ali i problema. U drugoj razini radionice sudjelovali su i predstavnici romske zajednice, ali i predstavnici Županije i institucija aktivnih na teritoriju Županije.
Cilj projekta je da se kroz dvodnevne radionice prikupi što više podatka i informacija potrebnih za izradu prijedloga akcijskih planova koje će izraditi nacionalni konzultant Ante Marić.
U radu ovog programa sudjelovao je i zamjenik župana Ivan Pal koji je informirao prisutne o aktivnostima Koprivničko – križevačke županije i akcijskim područjima u koje je županija aktivno uključena radi poboljšanja uvjeta života romske nacionalne manjine.
Programu radionice nazočili su predstavnici Udruge „Korak po korak“, UO za obrazovanje, znanost, sport i nacionalne manjine, Savjeta za razvoj civilnog društva, Policijske uprave koprivničko – križevačke te ostali dionici aktivni u Županiji.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.