Prvo priopćenje o procijeni štete nastale od mraza

Koprivničko-križevačka županija izradila je prvo priopćenje procijenjene štete od elementarne nepogode mraza za područje Županije, a koju je Odlukom o proglašenju elementarne nepogode – mraz župan Darko Koren proglasio 5. svibnja 2016. godine.

Elementarna nepogoda proglašena je na području Gradova Koprivnica, Križevci, Đurđevac i Općina Drnje, Đelekovec, Ferdinandovec, Gola, Hlebine, Kloštar Podravski, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Virje, Kalinovec, Kalnik, Novo Virje, Podravske Sesvete i Gornja Rijeka, a ukupni iznos procijenjene štete za područje Koprivničko-križevačke županije iznosi 73.507.145,14 kuna.

Sukladno dopisu Ministarstva poljoprivrede pozivamo stanovnike gore navedenih Općina i Gradova koji još nisu prijavili štetu od ove elementarne nepogode da istu prijave u što kraćem roku u Općinama i Gradovima na kojima se nalaze stradale poljoprivredne površine.

U privitku dostavljamo popis procijenjene štete po Općinama i dopis Ministarstva poljoprivrede.

Služba ureda župana