Prve radionice za farmere u Projektu MLEKO

EU Flag

Dana 25. i 26. travnja 2008. godine u sklopu projekta „MLEKO – Higijena mlijeka od krave do tržišta“ koje provode Koprivničko-križevačka županija u suradnji sa POROM Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja, te Hrvatskim stočarskim centrom, Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima i Kmetijsko-gozdarskim zavodom Ptuj, kao partnerima u projektu, održane su 4 radionice za farmere koji su uključeni u projekt. Ovo su tek prve radionice u nizu, za koje je predviđeno da se održe na područjima naše županije.

25. travnja, tj. u petak, u 20. sati, održane su dvije radionice istovremeno i to u Osnovnoj školi Gornji Fodrovec i Osnovnoj školi Sveti Ivan Žabno, te 26. travnja, tj. u subotu, također dvije radionice u 20 sati u Osnovnoj školi Koprivnički Ivanec i Osnovnoj školi „ prof. F. V. Šignjara“ Virje.

Predavanja su odradili profesori Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima Tatjana Jelen i Dražen Čuklić, te stručnjaci Hrvatskog stočarskog centra Vesna Tomše Đuranec, Danijela Stručić, Nina Krnjak i Nataša Pintić Pukec, te Igor Tumpej iz Kmetijsko-gozdarskog zavoda Ptuj. Voditelj projekta je Ivica Djopar, Koprivničko-križevačka županija.

Svrha projekta je edukacija farmera o dobroj higijenskoj praksi u proizvodnji kravljeg mlijeka s ciljem smanjenja uzroka mastitisa, te njegovo liječenje i prevencija. Osnova za provjeru masitisa kod krava obuhvaćenih projektom (obuhvaćeno 120 mliječnih farmi sa 2297 krava), biti će laboratorijske analize mliječnih uzoraka na somatske stanice i bakteriološke pretrage.

Željeli bismo ovim projektom poboljšati prekograničnu suradnju na području proizvodnje mlijeka, razmjeni iskustava i profesionalnih mišljenja, između farmera, stručnjaka i institucija sa područja naše županije i područja Ptuja u Sloveniji. Kao neki od rezultata projekta, biti će tiskan Stručni priručnik i Vodić kroz dobru higijensku praksu. Naše ciljane skupine biti će stočne farme koje proizvode mlijeko za tržište a indirektni korisnici projekta su kupci i prerađivači te potrošači mlijeka.

Projekt financira Europska komisija iz Programa za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska/PHARE 2005-2006 sa 55,37% a preostali dio, Koprivničko-križevačka županija 25%, Hrvatski stočarski centar 15,53% te Visoko gospodarsko učilište Križevci 4,10% .Ukupni predviđeni proračun projekta je 105.151,18 Eura.