Prva sezona primjene novog Pravilnika o registru onečišćavanja

Novousvojenim Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine br. 35/08) kao i Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 110/07), čl. 129., stavkom 2., propisano je da Registar onečišćavanja okoliša vodi županijsko upravno tijelo nadležno za zaštitu okoliša.

Osnovna svrha donošenja Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša je uspostava novog, jedinstvenog registra o ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečišćujućih tvari i otpada u okoliš, u obliku javnosti dostupne baze podataka o onečišćivačima i ispuštanjima onečišćujućih tvari i otpada u okoliš (zrak, tlo, otpad i vodu) iz pojedinačnih izvora.

Novim Pravilnikom omogućeno je unošenje i dostava podataka elektronskim putem (Excel obrasci), uz potrebu ovjerene dostave podataka i poštom. Agencija za zaštitu okoliša, trenutno je u izradi aplikacije koja će omogućiti dostavu podataka samo elektronskim putem.

Obveznicima dostave podataka naglašavamo prednosti e-oblika slanja podataka čiju uporabu osobito preporučujemo od naredne 2009. godine (brzina, jednostavnost i sigurnost dostave podataka – nema papira, pošte, ušteda vremena, smanjenje troškova – nema kupnje obrazaca u Narodnim novinama, sigurnost podataka koju će AZO garantirati dodjeljivanjem zaporke…).

Za obveznike dostave podataka bitne promjena je da je novim Pravilnikom propisana dostava podataka jednom godišnje (za cjelogodišnje razdoblje) do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. E-mail za dostavu ROO podataka je okolis@kckzz.hr (kontakt osoba:Valentina Peršić 048 658-115).