Prva lokalna radionica u okviru projekta Održivo integrirano upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama Jugoistočne Europe – SEE River

U utorak 19. studenog 2013. s početkom u 10:00 sati u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Koprivnici održat će se Prva lokalna radionica u okviru projekta Održivo integrirano upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama Jugoistočne Europe – SEE River koju organizira Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Hrvatskim vodama i Državnim zavodom za zaštitu prirode kao partnerima  na ovom projektu koji se odvija u sklopu Transnacionalnog Programa za Suradnju za Jugoistočnu Europu.

Ciljevi radionice:

–          Predstavljanje SEE River projekta dionicima na pilot području;

–          Zajednička vizija rijeke Drave;

–          Prikupljanje projektnih prijedloga za izradu Akcijskog plana.

Dnevni red:

–          Predstavljanje projekta SEE River i plan aktivnosti u Hrvatskoj;

–          Predstavljanje projekta hidroelektrane Molve I i Molve II;

–          Diskusija i radionica.

 

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije