Proveden Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 „Koprivnica 3“

U sjedištu Koprivničko – križevačke županije u ponedjeljak, 1. lipnja Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije održala je sastanak i provela Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 – „Koprivnica 3“ u prisutnosti ponuditelja.
Sastanku su prisustvovali predsjednik Komisije i zamjenik župana Darko Sobota, zamjenik predsjednika Marijan Štimac i članice Robertina Zdjelar, Melita Bušljeta i Snježana Babok Grgić, a od ponuditelja nazočili su predsjednik Lovačke udruge Slobodan Grubačević i član Izvršnog odbora Milan Brnica.

Na natječaj je pristigla jedna ponuda Lovačke udruge „Vepar“ Veliki Poganac te je ustanovljeno da ista odgovara uvjetima Natječaja. Sukladno Zakonu o lovstvu, Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije će Županijskoj skupštini dostaviti prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za gore navedeno lovište, te će nakon usvajanja Odluke i prethodnog mišljenja Državnog odvjetništva na nacrt Ugovora, župan Koprivničko-križevačke županije sa Lovačkom udrugom „Vepar“ Veliki Poganac potpisati Ugovor o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 – „Koprivnica 3“, na 10 lovnih godina.
Navedeno lovište je do 27. svibnja 2015. godine bilo u zakupu Lovačkog saveza Koprivničko-križevačke županije. Kako lovozakupnik nije zatražio produljenje Ugovora o zakupu Županijska skupština je 12. svibnja 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 – „Koprivnica 3“.
Oglas Javnog natječaja objavljen je u Glasu Podravine i Prigorja 15. svibnja 2015. godine i na web stranici Koprivničko-križevačke županije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.