Provedba Projekta – Pomoć u kući osobama starije životne dobi

Dana 7. svibnja 2008. godine u zgradi Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak s predstavnicima jedanaest općina vezan za proširenje provedbe Projekta “Pomoć u kući osobama starije životne dobi”. Na sastanku su predstavnici(e) Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica i Kluba za starije osobe “Mariška” prezentirali spomenuti Projekt, a od strane predstavnika općina dobivena je inicijalna informacija o interesu za njegovu provedbu na njihovom području. Želja i namjera Koprivničko-križevačke županije je proširiti izvaninstitucionalnu skrb o starijim osobama na svih 25 jedinica lokalne samouprave, čime bi postala "najpokrivenijom" regijom ovakvim oblikom skrbi u zemlji.

Projekt pomoći u kući osobama starije životne dobi provodi se od 01.01.2006. godine uz financiranje EU iz programa CARDS 2002 i Koprivničko-križevačke županije. Projektom je zasada obuhvaćeno 38 sela na području 11 općina u kojima je utvrđena slaba dostupnost socijalnih usluga, a koje imaju najmanje dohotke po stanovniku i najmanje prihode lokalnih proračuna. Ciljane skupine su osobe starije od 65 godina, slabijeg zdravstvenog i imovinskog stanja koje su ovisne o pomoći drugih osoba. U projekt se mogu uključiti i osobe mlađe od 65 godina, ako za to postoje zdravstvene indikacije.

Ciljevi projekta:

  • poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi,
  • ostanak aktivnih i uključenih osoba u svojim lokalnim sredinama,
  • uvođenje novih usluga s područja socijalne skrbi,
  • zapošljavanje osoba s otežanim faktorom zapošljivosti,
  • senzibilizacija lokalne zajednice za nove oblike rješavanja problema osoba starije dobi.