Projekt „Uređenje kupališta turističko-rekreacijskog centra Šoderica“ dobio potporu Hrvatske turističke zajednice

Hrvatska turistička zajednica objavila je Odluku o dodjeli potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima prema kojoj je projekt „Uređenje kupališta turističko-rekreacijskog centra Šoderica“ dobio potporu i to u iznosu od 150.000,00 kuna.

Projekt je apliciran od strane Općine Legrad u suradnji sa Turističkom zajednicom Koprivničko-križevačke županije. Ova potpora uvelike će doprinijeti uređenju i revitalizaciji zapuštenog kupališta turističko-rekreacijskog centra Šoderica, a samim time povećanju i poboljšanju turističke ponude Koprivničko-križevačke županije i povećanju broja turista.

Turistička zajednica
Koprivničko-križevačke županije