Projekt turističkog razvoja pojasa uz rijeke Dravu i Muru u kojem partnerski sudjeluje Koprivničko-križevačka županija prihvaćen za financiranje EU sredstvima

Projekt Amazing AoE – Odgovorna zelena destinacija „Amazon of Europe, u kojem je jedan od partnera Koprivničko-križevačka županija, našao se među prihvaćenim projektima kojeg je prošlog tjedna u sklopu trećeg poziva odobrio Odbor za praćenje transnacionalnog programa Interreg Danube. Radi se o projektu ukupne vrijednosti 2.428.000 eura, od kojih se na proračun Koprivničko-križevačke županije odnosi 145.000 eura. Vodeći partner je Institut Iskriva iz Slovenije, a uz našu Županiju u konzorcij je uključeno još 12 partnera iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije, te 15 pridruženih partnera.

Koprivničko-križevačka županija svoj će dio budžeta sufinancirati sa 85 posto iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a projekt će službeno početi u srpnju ove godine i trajat će 30 mjeseci te je svojevrsni nastavak projekta Amazon of Europe Bike Trail koji je još uvijek u provedbi.

Svrha projekta je razvoj „zelene destinacije“ područja Amazon of Europe uspostavom mreže ključnih aktera i uspostavom uvjeta za razvoj visoko kvalitetnog turizma, temeljenog na resursima ekosustava. Plan je razviti destinaciju koja će biti okosnica za razvoj održivog turizma koji kombinira socijalne i tehnološke inovacije, zajedničku strategiju i zajedničke turističke proizvode.

Projekt će razviti održivo upravljanje raznolikostima prirodne i kulturne baštine te resursa u području budućeg prekograničnog Rezervata biosfere MuraDravaDunav na području pet zemalja, što će omogućiti jedinstveno iskustvo za posjetitelje. Fokus područje u Koprivničko-križevačkoj županiji je pojas uz rijeke Dravu i Muru, u kojem se planira razvijati potencijal prirodne i kulturne baštine u svrhu razvoja zelene destinacije.

Planira se razvoj destinacije uz promociju novih turističkih proizvoda temeljenih na zelenim, riječnim, pješačkim i kulturnim stazama, itd. Promocija destinacije bit će fokusirana na moderne digitalne tehnologije uz opremanje budućeg centra za posjetitelje u Hlebinama. Uz niz treninga i radionica za lokalne pružatelje turističkih usluga i dionike, projekt će rezultirati i izradom brojnih promo materijala, mapa, web servisa, strateškim modelom destinacije, te promo kampanjama s ciljem promocije turizma na području uz Dravu.

Služba ureda župana