Projekt „Partnerstvo za sve“ – održan prvi sastanak koordinacijskog odbora

U prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja je u petak, 22. svibnja 2015. godine održan prvi sastanak Koordinacijskog odbora projekta „Partnerstvo za sve“ koji je odobren u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II” ukupne vrijednosti 31.703,72 EUR-a.
Koordinacijski odbor predstavlja jedno od tijela uspostavljenih provedbom navedenog projekta, a uključuje članove Upravljačkog odbora Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije.
Cilj sastanka Koordinacijskog odbora – Upravljačkog odbora LPZ-a KKŽ bio je umrežavanje i povezivanje dionika vezanih uz tržište rada s područja Koprivničko-križevačke županije, a sve u cilju koordinacije i zajedničke pripreme novih EU projekata u čemu bi ovaj odbor trebao imati ključnu koordinacijsku ulogu.

Osim prezentacije prošlih EU natječaja i najave novih koji se očekuju u okviru Europskog socijalnog fonda, održana je i prezentacija svih dosadašnjih provedenih aktivnosti u okviru provedbe projekta „Partnerstvo za sve“, ali i najava budućih koje će se provesti do kraja provedbe projekta.

Više riječi bilo je i o pripremama za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. kao podloge za nove EU projekte, a u čiju izradu će se krenuti od rujna 2015. godine. U sve aktivnosti vezane uz izradu navedenog strateškog dokumenta bit će aktivno uključeni svi članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije od kojih se očekuje aktivan doprinos putem sudjelovanja na sveukupno 10 radionica. Radionice će se održavati od rujna 2015. godine do lipnja 2016. godine, kada se očekuje i završetak izrade navedene Strategije.

Sastanku Koordinacijskog odbora prisustvovali su predstavnici PORE Razvojne agencije kao vodeći partner, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Križevci kao projektni partner, zatim predstavnici Koprivničko-križevačke županije, HGK Županijske komore Koprivnica, HOK Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, Udruženja obrtnika Koprivnica, Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja