Projekt „Novo sutra za romsku zajednicu Đurđevac“

U okviru Projekta „Novo sutra za romsku zajednicu Đurđevac“ koji provodi Centar za socijalnu skrb Đurđevac od planiranih aktivnosti održane su ukupno 3 edukacije. Prva edukacija o osnovama građanskog odgoja provedena je u mjesecu kolovozu, druga edukacija o osnovama zdravstvenog odgoja i prevenciji bolesti održana je kroz mjesec rujan i listopad, a treća edukacija o osnovama komunikacijskih vještina završena je do sredine mjeseca studenog 2011. godine. U suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica edukacije su provele predavačice Ksenija Krušelj, Ljerka Štefanić i Tanja Kancijan.

 Sudionici edukacije su kroz rad u grupi stekli osnovna znanja o osnovama građanskog odgoja, zdravstvenog odgoja i prevenciji bolesti te o osnovama komunikacijskih vještina. Prvi dio predavanja bio je usmjeren na teoriju dok su se u drugom dijelu kroz rad u manjim grupama rješavali konkretni problemi s kojima se korisnici Projeta susreću u svakodnevnom životu. Nakon provedenih edukacija dio sudionika pokazalo je interes za sudjelovanjem u budućim edukacijama jer su prepoznali ponuđeni sadržaj kao znanja i vještine koje će im koristiti u svakodnevnom životu. Aktivnostima provođenja edukacija specifičnih i prilagođenih tema pokušava se pridonijeti zaustavljanju trenda socijane isključenosti romske zajednice Đurđevac što je opći cilj Projekta.

Prije svake edukacije, kako bi formirali grupu, asistenti Projekta provodili su informativne, motivacijske i selekcijske radionice, kao i terenske obilaske ciljane skupine u romskom naselju Stiska.

Na svakoj edukaciji prisustvovalo je oko 25 punoljetnih članova ciljane skupine različite životne dobi i spola, a možemo reći da je s obzirom na redovitost dolazaka educirano do 20 osoba od kojih je jedan dio uspješno završio sve 3 navedene edukacije.  

Osim navedenih edukacija u tijeku je provođenje aktivnosti osposobljavanja dva romska pomoćnika koje se planira provesti do kraja Projekta.

Voditelj Projekta: Ravnateljica CZSS Đurđevac, Katarina  Birta, dipl. socijalna radnica