Projekt Mleko

EU Flag

Projekt: Higijena mlijeka od krave do tržišta- «Mleko» financira se uz potporu Europske unije i Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Ministarstva financija RH, Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje u okviru Programa za susjedstvo: Slovenija-Mađarska- Hrvatska/Phare 2005 i 2006.

Projekt je vrijedan 105.151,18 Eura. Od toga je 58.222,21 Eura osigurano od EU iz Phare 2006., 26.287,79 Eura osigurano je od Koprivničko-kiževačke županije, 16.329,98 Eura od Hrvatskog stočarskog centra, te 4.311,20 Eura od Visokog gospodarskog učilišta Križevci.

Ovo je zrcalni projekt s trajanjem od 13 mjeseci.Vodeći partner je naša Koprivničko-križevačka županija u suradnji sa Razvojnom agencijom podravine i prigorja-PORA, dok su ostali partner u projektu: Kmetski gozdarski zavod Ptuj, Hrvatski stočarski centar, te Visoko gospodarsko učilište Križevci.

Proizvodnja mlijeka je glavna poljoprivredna aktivnost područja provedbe projekta. Neophodno je poboljšati kvalitetu mlijeka na farmama, posebno sa stajališta somatskih stanica, zdravlja vimena i higijene proizvodnje mlijeka. Farmeri imaju niske prihode zbog niske kvalitete mlijeka koju treba maknuti iz proizvodnje. Laboratorijske mikrobiološke analize biti će osnova za provjeru mastitisa i kvalitete mlijeka. Farmeri će biti educirani o zdravlju njihovih stada, i načinu na koji će rješavati probleme. Podućavati će ih se i o dobroj higijenskoj praksi. Obrazovanje će se temeljiti na stručnim priručnicima i vodićima koji će biti izrađen tijekom projekta. Kao rezultat projekta biti će tiskan Stručni priručnik i vodić kroz dobru higijensku praksu. Ciljne skupine biti će stočarske farme koje proizvode mlijeko za tržište, a indirektni korisnici su kupci i prerađivaći mlijeka.

Značajni indikatori projekta su: 120 obiteljskih domaćinstava – proizvođača mlijeka sa područja naše županije, 7920 uzoraka mlijeka za ispitivanje somatskih stanica, 1200 uzoraka za mikro.bio.analizu, 3 stručne ekskurzije svih proizvođača uključenih u projekt zajedno sa stručnim timom, 8 animacijskih ili prezentacijskih radionica i konferencija za učesnike i ostale zainterseirane za projekt. Izrada 1500 komada stručnih priručnika sa temom «Proizvodnja i higijena mlijeka u obiteljskom poljop.gospodarstvu», izrada 400 komada Vodića dobre higijenske prakse i nabava uređaja za čišćenje i dezinfekciju mlijekovoda koji će se postaviti na izmuznoj farmi u Srednjoj gospodarskoj školi u Križevcima.

Ovim projektom željeli bi smo poboljšati prekograničnu suradnju na području proizvodnje mlijeka, razmjeni iskustva i profesionalnih mišljenja. Cilj je isto tako uspostava prekogranične suradnje u obrazovanju i savjetodavnim institucijama u području poljoprivrede, te pripremanje stručnih podloga za tiskanje stručnih članaka na slovenskom i hrvatskom jeziku. Nadamo se kako će naši rezultati, suradnja i iskustva pomoći u daljnjem obrazovanju i edukaciji svima onima koji su zaintersirani za ovo područje.