Projekt integriranog prijevoza putnika priprema se za EU natječaj

U prostorima Županije je u srijedu, 5. studenoga zamjenik župana Darko Sobota sa suradnicima održao radni sastanak sa predstavnicima Varaždinske i Međimurske županije koji rade na pripremi projekta integriranog prijevoza putnika. Budući da je u tijeku natječaj za sufinanciranje pripreme projekata održive gradske i prigradske mobilnosti u 2014. godini prema operativnom programu „Promet“ 2007.- 2013., projekt tri županije priprema se za apliciranje. Na sastanku se razgovaralo o samim detaljima pripreme projekta te pojedinostima oko aplikacijskog obrasca.

Preko raspisanog natječaja moguće je iz strukturnih fondova EU financirati 85% troškova izrade projektne dokumentacije, a moguće je financirati projekte u maksimalnom iznosu do 12 milijuna kuna. Sukladno raspisanom natječaju, tri županije projekt kandidiraju za izradu master plana projekta, a dokumentacija bi trebala biti izrađena do 2016. godine nakon čega bi se na odgovarajući natječaj trebalo kandidirati i izvođenje radova.

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove