Proizvođači s područja Koprivničko-križevačke županije na sajmu u Gudovcu postigli zapažene rezultate

Na 27. međunarodnom Jesenskom sajmu u Gudovcu poljoprivredni proizvođači s područja Koprivničko-križevačke županije postigli  su zapažene rezultate. Na stočarskoj izložbi koja je održana u sklopu sajma, šampionkom pasmine holstein proglašeno je govedo s OPG-a Bačani, čiji je vlasnik Dejan Bačani na 23. Danima travnjaka Koprivničko-križevačke županije proglašen najperspektivnijim mladim proizvođačem.

Na izložbi simentalske pasmine goveda prvu nagradu u kategoriji krava s dva teljenja osvojilo je govedo uzgajivača Ivana Imbrišića iz Kozarevca, dok je u kategoriji mlađih steonih junica prvu nagradu osvojilo govedo uzgajivača Nikole Mihajlica iz Brezovljana u općini Sveti Ivan Žabno.

Izvor fotografija: prigorski.hr

Služba ureda župana