Program – EU Bus Hrvatska – Koprivnica

Program –  EU Bus Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija, Grad Koprivnica

Koprivnica, Zrinski trg

6. svibnja 2009.

 

05. 05. 2009.

Dolazak EU Busa u Koprivnicu u večernjim satima

06.05. 2009.

AKTIVNOSTI

09,00 – 10,00

 

9,00

Postavljenje Info štandova na Zrinskom trgu (DEK, MVPEI) i ostali sudionici (učenici, obrtnici, udruge)

Podizanje zelene zastave u COOR “Podravskom suncu” povodom dobivanja statusa međunarodne eko škole (predstavnica DEK, Avis Beneš).

09,30 -10,00

susret dužnosnika županije i grada sa predstavnicima DEK-a i veleposlanicima u zgradi KKŽ, Nemčićeva 5, Koprivnica

10,00 – 13,00

Glavni program:

Pozdravni govori i otvaranje programa (predstavnik veleposlanstva države članice + predstavnici Delegacije EK + predstavnici MVPEI-a + župan + gradonačelnik),

–          Domaćinstvo EU Info štanda (distribucija promotivnog materijala, EU kviz + puzzle za djecu + upitnik + muzika sa zvučnika + nagradne igre)

–          Prigodni program na bini (GŠ Koprivnica- individualni nastupi učenika, DV Smješak –prigodne pjesme,  PŠ Ždala – mađarski plesovi, folklorni ansambl – KUD Koprivnički Ivanec – mladi,

–          gospodarska predstavljanja – HGK i PORA;

–          prirodna i kulturna baština i eko turizam – Javna ustanova, TZ KKŽ, TZ Đurđevac i Križevci,

–          Štandovi s tradicionalnom hranom  obrtnici sa autohtonim proizvodima (med, licitari, voćne rakije i vina… –10 obrtnika) – organizacija O komore; nastavno na štandove obrtnika-Obrtnička škola-pekari, tesari i OŠ Rasinja,

–          udruga stari zanati, g. Mijo Jaković, Molve, mlin iz sv. Ane, udruga iz sv. Ane, ivanečki vez

–          predstavljanje  edukativnih projekata škola formiranih u tematske grupe –kreativnost – OŠ “A.N.G.” projekt školskog prometa OŠ “B. Radić” Koprivnica, OŠ G.K Đurđevac- svirač cimbula i prezentacija projekta škole, Srednja škola Koprivnica, Glazbena škola Koprivnica

–          kreativni dječji kutak na trgu – dječiji vrtić Tratinčica,

Posjeta lokalnim štandovima (predstavnik veleposlanstva države članice + predstavnici Delegacije EK + predstavnici MVPEI-a + župan + gradonačelnik)

11,00

Paralelno s glavnim programom:

–       Posjeta Knjižnici i čitaoniciFran Galović“ – radionica – projekt e-kids, predstavljanje rada knjižnice – projekt “usluga za slijepe”, izložba plakata “Ortszeit” Stefana Koppelkamma i knjiga na temu ’49. – ’89. – 2009. u suradnji s Goethe-Institutom Kroatien, izloženi radovi na temu projekata financiranih iz pretpristupnih fondova u Gradu Koprivnici.

12,00

Paralelno s glavnim programom:

Konferencija “Konkurentnost malih i srednjih poduzetnika”, J. Vargovića 1/I organizacija PORA i HGK-Županijska komora Koprivnica

13,00

rastavljanje štandova i ručak za sudionike- ketering….

14,15

      –    Posjet gimnaziji „Fran Galović“ (projekcija filma, okrugli stol, prezentacija na temu „Doprinos Republike Hrvatske Europskoj uniji – pogled iz perspektive gimnazijalaca“) i javna tribina sa dužnosnicima DEK-a i veleposlanicima

16,00

Izložba radova mladih – dj. vrtić “Zraka sunca”, OŠ “A.N.Gostovinski”, OŠ “Braće Radić”, OŠ “Ljudevita Modeca” Križevci

20,00

Koncert francuske rock skupine u Kuglani 2