Proglašena elementarna nepogoda za cijelo područje Koprivničko-križevačke županije

Župan Darko Koren donio je u petak 20. travnja Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na cijelom području Koprivničko-križevačke županije. Elementarna nepogoda je proglašena  zbog šteta uzrokovanih jakim mrazom od 2. travnja do 18. travnja 2012.godine, koji je nanio ogromne štete na poljoprivrednim kulturama u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtlarstvu.

Procjenu štete od elementarne nepogode izvršit će gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta, nakon čega će istu dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Županijsko povjerenstvo će temeljem izvješća podnijeti zahtjev za ublažavanje posljedice od elementarne nepogode Državnom povjerenstvu za elementarne nepogode.

U postupku procjene koristit će se Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 96/98).