Proglašena elementarna nepogoda za 20 općina i Grad Đurđevac

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren donio je u srijedu, 27. srpnja, zaključak o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Koprivničko-križevačke županije. Zbog šteta uzrokovanih sušom elementarna nepogoda je proglašena za općine Rasinja, Novigrad Podravski, Peteranec, Hlebine, Legrad, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec, Kalinovac, Molve, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Virje, Kalnik, Gola, Koprivnički Ivanec, Drnje, Kloštar Podravski, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Novo Virje i Grad Đurđevac.

Procjenu šteta od elementarne nepogode u navedenim jedinicama lokalne samouprave izvršit će gradsko i općinska povjerenstva za procjenu šteta, nakon čega će istu dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Županijsko povjerenstvo će temeljem izvješća iz općina i Grada Đurđevca podnijeti zahtjev za ublažavanje posljedice od elementarne nepogode Državnom povjerenstvu za elementarne nepogode.

U postupku procjene koristit će se Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 96/98). Za izračun šteta koristit će se cijene i trogodišnji prinosi dostavljeni od Državnog povjerenstva za 2011.

Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Koprivničko – križevačke županije možete pogledati OVDJE ……