Proglašena elementarna nepogoda na dijelu područja Koprivničko – križevačke županije za općinu Sveti Ivan Žabno

Župan Darko Koren proglasio je elementarnu nepogodu na dijelu područja Koprivničko – križevačke županije za  općinu Sveti Ivan Žabno zbog šteta nastalih kao posljedica  olujnog nevremena dana 07. srpnja 2008. godine. Olujno nevrijeme uzrokovalo je velike štete na poljoprivrednim kulturama,  građevinskim objektima, komunalnoj infrastrukturi, šumama i trajnim nasadima, te sami proizvođači nisu u mogućnosti sami sanirati nastalu štetu.

Procjenu štete od elementarnih nepogoda za općinu Sveti Ivan Žabno izvršiti će Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda opće Sveti Ivan Žabno, te istu dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Koprivničko – križevačke županije, koja će izvršiti zbirnu procjenu štete za navedeno područje.