Profesorica Marina Furkes na prijamu u Županiji

Profesorica Furkes zahvalila je Koprivničko-križevačkoj županiji na pruženoj financijskoj potpori i podršci samom projektu.

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije 11. kolovoza 2014. godine održan je prijam za profesoricu Marinu Furkes. Župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal sa suradnicima čestitali su na ovako velikom uspjehu te istaknuli kako bi ovakvih pozitivnih primjera trebalo biti još više. Župan Koren čestitao je profesorici Furkes na uspješnom radu i zahvalio na njenom doprinosu Županiji te je naglasio je kako će Županija uvijek biti na raspolaganju za suradnju.

Važno je napomenuti kako je profesorica Marina Furkes bila prva hrvatska predstavnica na CERN-ovoj edukaciji za profesore fizike HST-2014 – High School Teachers Programme. Program se sastojao od predavanja, interaktivne komunikacije u obliku pitanja i odgovora, posjete eksperimentima, radionice, istraživački rad u manjim grupama i na kraju prezentaciju rezultata rada u grupama na engleskom jeziku na kojem se i odvijala cjelokupna edukacija. U programu je sudjelovalo ukupno 54 profesora fizike srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja iz ukupno 31 zemlje.

Profesorica Furkes zahvalila je Koprivničko-križevačkoj županiji na pruženoj financijskoj potpori i podršci samom projektu.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.