Produljenje dozvola Gospodarenje otpadom šest mjeseci prije isteka

Izmjenama i dopunama Zakona o otpadu ("Narodne novine" br. 60/08) osobe registrirane za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, odnosno gospodarenja posebnim kategorijama otpada, koje su dozvolu za gospodarenje otpadom ishodile sukladno odredbama članka 41. u svezi s odredbom članka 22. stavka 2. Zakona o otpadu ("Narodne novine" br. 178/04, 111/06. i 110/07.) dužne su šest mjeseci prije isteka važnosti te dozvole podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole u skladu s ovim Zakonom. Zahtjevi za ishođenje ove dozvole podnose se naslovnom Upravnom odjelu, Pododsjeku za zaštitu okoliša s potpunom dokumentacijom i uplatom upravne pristojbe u iznosu od 20,00 kuna. Naglašavamo potrebu dostave potpunih zahtjeva koji uključuju sve stavke navedene u obrascu nadležnog Ministarstva.

Obrazac dozvole