Pročelnici i predstavnici županijskih upravnih odjela na radionici o Uredbi

Na inicijativu Radne skupine za obrazovanje i kulturu te u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Hrvatska zajednica županija organizirala je u ponedjeljak, 12. listopada, i utorak, 13. listopada, radionicu o Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Radionicu su vodile zamjenica ravnatelja Vladina Ureda za udruge Vesna Lendić Kasalo i voditeljica Odjela za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete Ureda za Udruge Marina Lochert Šoštarić.
Uredba prema kojoj će se financiranje udruga i njihovih programa i projekata provoditi putem javnog natječaja stupila je na snagu 17. ožujka 2015. godine. Cilj donošenja Uredbe je kvalitetnije uređenje postupka dodjele javnih financijskih sredstava za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge.
U Hrvatskoj je registrirano više od 53.000 udruga. Na državnoj razini godišnje se udrugama dodijeli više od 1.5 milijardi kuna, a dvije trećine sredstavadolazi iz proračuna općina, gradova i županija. Upravo zbog toga na predavanju su bili prisutni pročelnici i predstavnici županijskih upravnih odjela koji su se bolje upoznali s provedbom Uredbe.
Pročelnici i predstavnici županijskih odjela iz Dubrovačko-neretvanske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke,Virovitičko-podravske županije i Grada Zagreba iz prve su ruke saznali koji su osnovni standardi financiranja programa i/ili projekata udruga, koja mjerilamoraispunjavatiudruga kojakoristisredstvaizjavnihizvora, što se (su)financira putem javnog natječaja te kako pravilno primijeniti Uredbu na lokalnoj i regionalnoj razini.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.