Pripreme za ljetne sportske igre mladih Saveza Alpe Jadran

U prostorima Županijske uprave održan je sastanak o pripremi projekta ljetnih sportskih igara mladih Saveza Alpe Jadran. Projekt je to koji se planira prijaviti na natječaj u sklopu programa Erasmus + preko kojeg je moguće financirati 80 posto ukupnih troškova. U Karlovcu će se sredinom rujna održati sastanak s potencijalnim projektnim partnerima pa su dogovarani i detalji oko pripreme same projektne ideje.
Natjecanja se planiraju organizirati u rujnu 2016. a plan je da na njima sudjeluju mladi sportaši stari između 15 i 18 godina. Oni bi nastupali u sljedećim sportovima: košarka, odbojka, plivanje, atletika, tenis i stolni tenis. Predviđeno je sudjelovanje natjecatelja iz regija članica Saveza Alpe Jadran. Oni će biti smješteni u hotelima i pansionima na području KKŽ a natjecanja će se odvijati u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu.
Na sastanku su sudjelovali predstavnici Zajednice sportova KKŽ (koja će biti nositelj projekta) i Odsjeka za međunarodnu suradnju i EU fondove KKŽ, a u srijedu će se održati novi sastanak na koji su pozvane i predstavnice PORA-e koje će sudjelovati u pripremi projektnog prijedloga za Erasmus.

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove