Pripreme Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014.

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije, na prijedlog župana Darka Korena, sazvan je 07. studenoga 2013. zajednički sastanak sa temom pripreme Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. sa njegovim projekcijama za 2015. i 2016. Na sastanku su, pored župana i njegovih zamjenika, sudjelovali i svi pročelnici upravnih tijela, te predsjednik Županijske skupštine sa potpredsjednicima, kao i  predsjednici Klubova članova Županijske skupštine, te predstavnici ostalih političkih stranaka zastupljeni u Županijskoj skupštini.

Na sastanku je prezentirana radna verzija Proračuna, kao i njegovih projekcija, te je prisutnima dana mogućnost da do 14. studenoga 2013. daju eventualne prijedloge i primjedbe, a kada će se održati još jedan takav sastanak, prije predaje Županijskoj skupštini županove konačne verzije Proračuna i njegovih projekcija.

Marina Horvat Pavlic, dipl. iur.
Pročelnica Stručne službe