Priprema se nastavak gradnje vodoopskrbnog sustava u Županiji

Sastanak o pripremi projektne dokumentacije i aplikacije za korištenje strukturnih fondova EU namijenjenih za daljnju izgradnju vodoopskrbnog sustava Koprivničko-križevačke županije održan je u sjedištu Hrvatskih voda u Zagrebu u utorak 7. veljače. Sastanku je, uz pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Marijana Štimca i ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Zlatka Filipovića, prisustvovala i predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček. Prisutni su bili i predstavnici komunalnih društava s područja Županije, koja također aktivno sudjeluju u projektu.

Izrada projektne dokumentacije (studije izvodljivosti, aplikacije) je ugovorena sa konzultantskom kućom AGRECO. Voditeljica konzultantskog tima Savina Rangelova na sastanku je prezentirala predviđanja potražnje za vodom i iznijela mjerila i kriterije koji će se koristiti pri izradi studije izvodljivosti, kao i metodologiju izrade.

Radi ujednačavanja standarda u davanju traženih podataka bit će potrebna svakodnevna suradnja komunalnih tvrtki, Hrvatskih voda i Županije. Budući da je izrada studije ugovorena na engleskom jeziku, dogovoreno je da će službe Koprivničko-križevačke županije prevoditi upitnike konzultanata namijenjene komunalnim poduzećima.

Na slijedećem sastanku koji se planira početkom ožujka biti će iznesen nacrt cost benefit analize projekta.

Važno je spomenuti kako se radi o projektu od posebnog značaja za Županiju, a predviđeni iznos za gradnju vodnih građevina je oko 52 milijuna eura. Od ukupno prihvatljivih troškova gradnje može se iz bespovratnih sredstava strukturnog fonda realizirati do 85% sredstava.