Priprema projekta „Prilika za sve“ u završnoj fazi

U prostorijama Županijske uprave održan je sastanak za pripremu projekta „Prilika za sve“. Naime, Koprivničko-križevačka županija kao prijavitelj u suradnji s PORA-om Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja i dvadesetak škola kao partnerima (od toga 15 osnovnih i 6 srednjih) priprema projekt za pomoćnike u nastavi. Tim projektom biti će obuhvaćene one škole kojima je Županija osnivač odnosno one koje su iskazale potrebu za pomoćnicima u nastavi. Na sastanku stručnog tima koji je sastavljen od pedagoga i ravnatelja definirana su zaduženja pomoćnika u nastavi s obzirom na postojeća rješenja i potrebe učenika, ali se razgovaralo i o dokumentaciji koja je u pripremi. Projekt se intenzivno priprema te je u završnoj fazi, a dugoročno će pridonijeti socijalnoj integraciji i inkluzivnom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, ali i pružiti jednake mogućnosti za sve učenike. Sastanku su prisustvovali zamjenik župana Ivan Pal sa suradnicima.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol