Prijem župana za učenike i mentore Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica

Povodom ostvarenih rezultata učenika Gimnazije “Fran Galović” iz Koprivnice, Davida Prelogovića sa svojim mentorom Ljubomirom Carem te Denisa Plešea sa svojim trenerom Alenom Maroševićem, župan Darko Koren organizira prijem koji će se održati dana

24. rujna (utorak) 2013. godine u 10.00 sati

u prostorijama Koprivničko-križevačke županije,

Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba za sastanke 28/1.