Prijem župana za najuspješnije sudionike državnih natjecanja u šk. god. 2013./2014.

U utorak, 10. lipnja 2014. godine u 9.00 sati u zgradi Veleučilišta u Koprivnici, Trg bana Josipa Jelačića 6 održat će se prijem za najuspješnije učenike i mentore.

Proračunom Koprivničko-križevačke županije za 2014. i projekcijama za 2015. i 2016. godinu (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 17/13. i 3/14.), a sukladno Zaključku o kriterijima i mjerilima za financiranje županijskih učeničkih natjecanja i smotri te nagrađivanju učenika i mentora u 2014. godini (KLASA: 600-01/13-01/41, URBROJ: 2137/1-06/03-14-5 od 14. siječnja 2014. godine) osigurana su sredstva za nagrade učenicima i mentorima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine
Pročelnica: Branka Cuki, dipl. pol.