Prijavljen projekt „Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu“ u vrijednosti 30,6 milijuna kuna

Obrtnička škola Koprivnica kao Prijavitelj projekta zajedno s projektnim partnerima Koprivničko-križevačkom županijom i Strukovnom školom Đurđevac, a uz stručnu pomoć PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, u utorak 26. studenoga 2019. godine Ministarstvu znanosti i obrazovanja prijavila je projekt „Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu“ u vrijednosti većoj od 30,6 milijuna kuna. Prijavi projekta uz članove Projektnog tima prisustvovali su i zamjenik župana Ratimir Ljubić sa resornim županijskim pročelnicima.

Navedenim projektom će se uspostaviti programski i kadrovski uvjeti neophodni za funkcioniranje Centra kompetentnosti Koprivničko-križevačke županije, a isti se zapravo veže na projekt koji je prijavljen u lipnju ove godine, a kojim će se unaprijediti  infrastruktura Centra kompetentnosti, odnosno Obrtničke škole Koprivnica te partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac, tj. kojim će se navedene škole rekonstruirati, nadograditi i opremiti sa svom relevantnom specijaliziranom opremom vezanom za (pod)sektore elektrotehnike i računalstva što će omogućiti pristup kvalitetnom učenju temeljenom na radu te razvoj kompetencija radne snage i budućih zaposlenika lokalnih i regionalnih tvrtki.

Osim spomenutih partnera, projektni partneri u projektu su i ostale relevantne ustanove strukovnog obrazovanja, visoka učilišta te trgovačka društva usko povezana sa sektorom elektrotehnike i računalstva i to kako slijedi: Tehničko veleučilište Zagreb, Veleučilište u Bjelovaru, Veleučilište u Šibeniku, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Srednja škola Krapina, Obrtničko učilište POUKA, Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije te poduzeća Avalon d.o.o., Data Link d.o.o. i Elektro-čelik d.o.o.

Svi navedeni dionici pridonijet će unaprjeđenju mogućnosti, odnosno stvaranju uvjeta za učenje temeljeno na radu učenika i odraslih polaznika strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru elektrotehnike i računalstva. Tako će se razviti 4 nova zanimanja za koja će se izraditi standardi zanimanja i standardi kvalifikacija, a na temelju toga i strukovni kurikulumi za unapređenje programa redovitog strukovnog obrazovanja te 29 strukovnih kurikuluma za programe obrazovanja odraslih. Provodit će se i posebne aktivnosti usmjerene na učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom kroz prilagođene i individualizirane programe te modernizaciju obrazovnih programa uz korištenje adaptivnih tehnologija. Putem raznih dodatnih promotivnih aktivnosti, radionica i događanja, osim promocije novorazvijenih zanimanja i kurikuluma među učenicima, utjecat će se i na poticanje uključivanja odraslih polaznika u programe obrazovanja.

Stručnu pomoć u pripremi projekta pružala je PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“ koji je odobren za financiranje u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Izvor: PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije

Služba ureda župana