Prijava podataka u ROO tijekom 2016. godine za 2015. godinu

Poštovani obveznici dostave podataka, baza Registra onečišćavanja okoliša Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (http://roo.azo.hr/login.aspx) otvorena je za unos podataka za 2015. izvještajnu godinu. Također podsjećamo da je sukladno članku 21. novog Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine 87/15 ) propisan rok za prijavu podataka –  31. ožujak 2016. godine.

  • Prijava putem pisanih starih obrazaca nije moguća.
  • Tijekom 2016. godine kod prijave u ROO/2015 koriste se stari obrasci, ali se primjenjuju novi pragovi ispuštanja i novi pragovi kod  količina otpada koji su propisani člankom 9. i Prilogom II.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije