Prijam za članove Kluba tajlandskog boksa „Samurai“

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren organizira svečani prijam za članove Kluba tajlandskog boksa „Samurai“. Prijam se organizira radi velikih uspjeha mladih boksača ovog kluba na državnom natjecanju.

Prijam će se održati u utorak 30. travnja 2013. u 9,00 sati, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije (Koprivnica, A. Nemčića 5), soba 28/I.