Prihvaćeno financiranje projekata u sklopu 1. poziva Interreg Mađarska Hrvatska

Odbor za praćenje Programa prekogranične suradnje Interreg Mađarska Hrvatska 2014. – 2020. donio je na svojoj 5. sjednici održanoj u mađarskom Mohaču 2. i 3. ožujka odluku o prihvaćanju projekata u okviru 1. poziva za dostavu projektnih prijedloga.

U sklopu ovog poziva je za financiranje projekata bilo raspoloživo 26,5 milijuna eura u posebnim ciljevima: korištenje prirodne i kulturne baštine (turizam i obnova ekološke raznolikosti), suradnja, te obrazovanje. Poziv je bio otvoren od 29. veljače do 31. svibnja 2016. godine, te su na njega pristigla 204 važeća projektna prijedloga. Nakon provedene procedure provjere prihvatljivosti i ocjenjivanja kvalitete 54 projekta prihvaćena su za financiranje.

Prihvaćeno je 17 projekata u kojima sudjeluju organizacije s područja Koprivničko-križevačke županije, a u 8 projekata su organizacije iz naše Županije vodeći partneri. Sveukupna vrijednost ovih 17 projekata iznosi blizu 5,9 milijuna eura.

Za financiranje je odobreno 5 projekata u kojima je partner PORA Razvojna agencija, i to u prioritetu suradnja 1 projekt, te u prioritetu školstvo 4 projekta. Vrijednost ovih projekata je oko 1,1 milijun eura.

U prihvaćenim projektima kao partneri sudjeluju sljedeće organizacije s područja Koprivničko-križevačke županije:

Komponenta Projekt Partner iz KKŽ
Posebni cilj: 2.1. Pretvaranje sadržaja prirodne i kulturne baštine u turističke atrakcije
Biciklističke staze

 

Extension of cross-border cyclotourism networks through development of capillary bicycle paths in Križevci and Zalakaros Grad Križevci – vodeći partner
Turističke atrakcije Sustainable water tourism along Mura and Drava River
(Two Rivers one Goal)
Općina Legrad – partner
Tematske rute i turističke usluge

 

Sustainable development of eco – cultural tourism of Koprivničko-križevačka county, Međimurska county and Zala county Turistička zajednica grada Koprivnice – partner
Posebni cilj: 3.1. Uključenost društvenih i institucionalnih aktera u prekograničnu suradnju
Tematska suradnja Amusement Tourism Development Strategy II Grad Koprivnica – vodeći partner
Tematska suradnja Electric vehicle competence and experience centre

 

Grad Koprivnica – vodeći partner

REA Sjever – partner

Tematska suradnja Energy efficient refurbishment in cultural heritage buildings Grad Koprivnica – vodeći partner
Tematska suradnja Establishing short food supply chains and competitive agricultural sector in the cross-border region through institutional cooperation PORA – partner
„People to people“ suradnja Sport Cannot Stop at Borders

 

Grad Koprivnica – partner
Posebni cilj: 4.1. Poboljšanje uloge obrazovnih institucija
Suradnja u višem obrazovanju Vocational education 2

 

REA Sjever – vodeći partner

Sveučilište Sjever – partner

Suradnja u višem obrazovanju Integrated Settlement Development Knowledge Centres in the HU-HR border zone

 

Sveučilište Sjever – partner
Suradnja u javnom obrazovanju Cross-border co-operation for the development of social and solidarity economy through the elaboration and implementation of a joint adult education training programme Pučko otvoreno učilište Koprivnica – partner
Suradnja u javnom obrazovanju Cross border development of robotics in primary schools

 

Grad Koprivnica – vodeći partner
Suradnja u javnom obrazovanju Croatia-Hungary Educational Cooperation

 

Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica – partner

PORA – partner

Suradnja u javnom obrazovanju Joint Learning Legrad i Zákány

 

Osnovna škola Legrad – partner

PORA – partner

Suradnja u javnom obrazovanju Cross-border Vocational Education Capacity Sharing

 

Obrtnička škola Koprivnica – vodeći partner

PORA – partner

Suradnja u javnom obrazovanju Life long learning programmes for increased growth capacity in ecotourism

 

Visoko gospodarsko učilište Križevci – partner

Turistička zajednica grada Koprivnice – partner

Suradnja u javnom obrazovanju New concept training for energy efficiency PORA – partner

Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove