Preventivna zaštita rijeke Drave

Preventivnu zaštitu područja rijeke Mure i Drave u kategoriji – Regionalni park, Ministarstvo kulture je proglasilo 04. veljače 2008. godine na temelju Stručne podloge za zaštitu kao i prijedloga granica zaštićenog područja koje je izradio Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP). Za vrijeme preventivne zaštite, na predmetnom području primjenjuju se sve odredbe Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05).

U roku od najduže 3 godine, Vlada Republike Hrvatske donošenjem uredbe proglasiti će ovo područje Regionalnim parkom.

Područje poplavnog riječnog ekosustava Drava i Mura zauzima područje oko 150 000 ha i predstavlja jedinstveno prirodno i kulturno naslijeđe Hrvatske. Dužina sustava je oko 600 km i nalazi se na području Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije dok se na području RH proteže kroz 5 županija, Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju

U područje regionalnog parka ulaze pojedinačni lokaliteti koji već posjeduju određeni stupanj zaštite kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije:

          posebni rezervat Veliki Pažut,

          značajni krajobraz Čambina

          spomenik prirode Skupina stabala hrasta lužnjaka koja se nalaze u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš

U području Regionalnog parka dopuštene su odgovarajuće gospodarske djelatnosti iako pojedine djelatnosti predstavljaju potencijalne prijetnje kao npr. uređenje rijeka, vađenje šljunka, izgradnja elektrana, onečišćenje voda, lov, krivolov, određeni vidovi turizma i dr. Za   navedene djelatnosti uvjete zaštite prirode daje Ministarstvo kulture.

Zaštita dravskog područja doprinosi očuvanju biološke raznolikosti i ulazi u sastav Nacionalne ekološke mreže RH kao i u sastav EU ekološke mreže. Ovo područje predstavlja jedno od posljednjih doprirodnih riječnih tokova u Europi koje obiluje raznolikošću rijetkih i ugroženih staništa kao npr. poplavne šume, vlažni travnjaci, mrtvi rukavci, napuštena korita i meandri kao i strmo odronjene obale u kojima gnijezde strogo zaštićene vrste ptica.  Na ovom području zabilježeno je 177 vrsta ptica od kojih je 6 kritično ugroženih, 14 ugroženih, 11 rizičnih, 29 niskorizičnih, 29 najmanje zabrinjavajućih, 7 nedovoljno poznatih te 3 regionalno izumrlih. Jedna od njih je i mala čigra (Sterna albifrons) koja je na ovim prostorima, šljunkovitim, pjeskovitim i dinamičnim dravskim obalama pronašla adekvatan prostor za svoj dom.