Preuzimanje opreme u Područnoj školi Sigetec

Predstavnici Koprivničko-križevačke županije i Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje, preuzeli su 2. prosinca 2013. god., isporučenu i montiranu opremu školske kuhinje, opremu priručne školske sportske dvorane i učionički namještaj u novoj zgradi Područne škole i Dječjeg vrtića u Sigecu, ukupne vrijednosti 208.500,00 kn.

Nakon opremanja nove škole i vrtića pokreće se postupak za tehnički pregled objekta tako da će ga gotovo stotinu djece moći koristiti već u prosincu ove godine.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport