Preporuka Županije za nastavak održavanja nastave na daljinu za učenike nižih razreda

Jučer je održana videokonferencija s ravnateljima osnovnih škola kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač, na kojoj je jedna od glavnih tema bio dogovor oko povratka učenika razredne nastave u škole koji je najavljen za 11. svibnja. Predstavnici Županije s ravnateljima su se osvrnuli i na izdane Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja, a jedan od zadataka ravnatelja u procesu pripreme za otvaranje škola bio je kontaktirati sve roditelje kako bi se utvrdio broj učenika koji bi od ponedjeljka nastavu polazili u školi. Obzirom da su danas pristigli rezultati anketa, župan Darko Koren sazvao je koordinaciju sa suradnicima na temu analize rezultata anketa koje su provele osnovne škole.

Kako je analiza pokazala da je iznimno mali interes za održavanjem nastave u školama, te da u tom dijelu ima i učenika koji ne ispunjavaju temeljne uvjete i odrednice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporuka i stav župana Darka Korena je da učenici i dalje nastave pratiti nastavu na daljinu.

Prije svega radi sigurnosti djece, ali i činjenice da su učitelji i učenici savladali sve tehničke aspekte održavanja nastave na daljinu, stav je Županije kao osnivača da se u ovom trenutku prioritetno treba posvetiti organizaciji početka nove školske godine za koju se nadamo da će se odvijati u punom opsegu.

Smatramo kako predloženi model održavanja nastave koji uključuje nastavu na daljinu i nastavu u učionici, u ovom trenutku bi bio dodatno organizacijsko opterećenje ravnateljima i učiteljima, ali i samim roditeljima oko organizacije pratnje djece.

Temeljem navedenog sutra će se održati video konferencija s ravnateljima osnovnih škola na kojoj će se prezentirati preporuka i stav Županije kako usvojenu praksu nastave na daljinu ne treba mijenjati te u ovom trenutku treba nastaviti takav model.

Služba ureda župana