Premijer Plenković i ministri sastali se sa županima i predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u utorak, 11. prosinca predsjedao je 5. sastankom Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova, Udruge općina te predsjednikom Odbora za lokalnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru, koji je održan u Rijeci.

Uz ostale župane, sastanku je prisustvovao i župan Darko Koren, kao i ministri, a razgovaralo se o promjenama Zakona o sustavu državne uprave, razvojnim sporazumima, Fondu za sufinanciranje EU projekata na regionalnoj razini, upravljanju državnom imovinom te uspostavi sustava gospodarenja otpadom u upravljanju vodnim resursima.

Domaćini sastanka bili su primorsko-goranski župan Zlatko Komadina i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, a premijer Plenković u svom je obraćanju poručio kako je „suradnja sa županijama postala sustavna, otvorena i partnerska“ te je podsjetio kako je promjenama odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave lokalnoj razini prepušteno dosad, prema najnovijim podacima, dvije milijarde kuna. Premijer Plenković također je naglasio je kontinuitet i praksu održavanja sjednica Vlade izvan Zagreba, a na sastanku je bilo riječi i o državnom proračunu za 2019. godinu te trećoj fazi porezne reforme.

Predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk zahvalio je premijeru Plenkoviću i članovima Vlade na provođenju načela partnerstva i otvorenosti, suradnje i podrške u kontaktima sa svim predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave.

U raspravi u sklopu sastanka, u kojoj su sudjelovali svi župani, župan Koren je premijeru Plenkoviću ukazao na problem u resoru zdravstva, a odnosi se na dugove bolnica.

Prije svega, moram pohvaliti izvrsnu suradnju s Ministarstvom zdravstva koja je rezultirala postavljanjem nove magnetske rezonance u našoj bolnici, no moram istaknuti problem koji županije muči već više od desetljeća, a to je pitanje dugovanja naših zdravstvenih ustanova, posebno bolnica. Dugovi bolnica snažno opterećuju naš ukupni proračun i mi zapravo cijelo vrijeme poslujemo s gubicima, s time da su oni kod nas na razini od 50 ili 60 milijuna kuna. Uz sve napore koje država, Ministarstvo zdravstva i HZZO čine da bi se ti stari dugovi riješili, skoro svaki dan smo u novom problemu jer se dug generira te me zanima postoji li strateško razmišljanje glede rješavanja tih starih obveza i postavljanja sustava na način da ubuduće funkcionira bez gubitaka.“, poručio je župan Koren premijeru Plenkoviću.

U odgovoru koji je dobio stoji kako je ove godine osigurana manja svota novca iz državnog proračuna kojom će se samo manjim dijelom riješiti pitanja starih bolničkih dugovanja.

To nije sistemsko rješenje problema jer su dugovi 100 puta veći od osiguranih sredstava za njihovo podmirenje. Mislim da trebamo čekati neko drugo rješenje koje će taj problem riješiti do kraja, a to je tema koja nadilazi naše ovlasti.“, istaknuo je župan Koren.

Osvrnuvši se na Zakon o sustavu državne uprave koji će omogućiti spajanje ureda državne uprave sa županijskim upravama, župan Koren je kazao kako je cilj tog procesa sveobuhvatna decentralizacija sustava upravljanja.

Uredi državne uprave koji su smješteni po županijama spojili bi se sa županijskim upravama i tako činili jedinstvenu cjelinu. To je dosta zahtjevan proces koji pretpostavlja donošenje novih zakona, njih pedesetak se treba promijeniti, te uskladiti funkcije koje država ima sada. One koje se dupliraju treba svesti pod zajednički nazivnik. Svi vjeruju da to vodi k racionalizaciji, efikasnosti, te poboljšanju ukupnog sustava.“, dodao je župan Koren.

Jedna od tema bila je i uspostava sustava gospodarenja otpadom o čemu je govorio ministar Tomislav Ćorić, a između ostalog spomenut je i Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica kao jedan od onih koji su u završnoj fazi pripreme dokumentacije i koji bi u narednom razdoblju trebali započeti s provedbom, odnosno s objavom natječaja.