Predstavnicima jedinica lokalne samouprave prezentirani programi kreditiranja EU projekata

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja održala je danas Koordinacijski sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije kako bi ih informirala o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova i nacionalnih izvora te pripremi projekata. Sastanak je otvorila ravnateljica PORE Melita Birčić naglasivši kako PORA nudi besplatnu pomoć kako u pripremi projekata tako i u pronalasku partnera projekta, a inicijativu PORE pohvalio je zamjenik župana Ivan Pal te dodao kako Županija želi da se pronađe neki model kojim bi se pomoglo jedinicama lokalne samouprave.

IMG_1972mVoditeljica Odjela za razvojne EU projekte Senada Ranilović potom je prezentirala načelnicima i gradonačelnicima Operativni program Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. ukupne vrijednosti 60 milijuna eura i naglasila kako se 85 posto sredstava može dobiti bespovratno dok 15 posto sredstava trebaju financirati jedinice lokalne samouprave.

Upravo zbog problema predfinanciranja i sufinanciranja, predstavnici iz Hrvatske banke za obnovu i razvitak predstavili su okupljenima nekoliko programa kreditiranja EU projekata. Gradonačelnici i načelnici upoznali su se s rokovima otplate kredita, kamatnoj stopi te načinu kreditiranja, a potom im je predstavljen i program kreditiranja komunalne infrastrukture.

Ravnateljica Birčić zahvalila je Hrvatskoj banki za obnovu i razvitak na prezentaciji te pozvala predstavnike jedinice lokalne samouprave na suradnju oko projekata.

Služba ureda župana