Predstavnici žurnih službi na združenoj pokaznoj vježbi Kalinovac-15

Povodom obilježavanja Mjeseca zaštite od požara u Kalinovcu je održana združena pokazna vježba evakuacije i spašavanja, interventnog gušenja, gašenja požara i sanacije okoliša u slučaju iznenadnog onečišćenja Kalinovac-15.

Cilj ove vježbe bila je provjera osposobljenosti i opremljenosti te usklađenosti djelovanja svih sudionika u akcijama izvanrednih situacija zaštite i spašavanja, interventnog gušenja bušotina, gašenja požara te sanacija mogućih šteta po okoliš. Lokacija vježba bila je plinsko-kondenzatna bušotina Kal-15, a nakon obavljene vježba izvršena je analiza s osvrtom na uvježbanost ekipa, tehničku pripremljenost vozila i opreme te koordinaciju cijelog tijeka vježbe.

Prema scenariju vježbe, prilikom dovoza diesel goriva došlo je do udara u hidraulički vod dubinskog sigurnosnog ventila te do propuštanja plina koji se zapalio i požara autocisterne. Vozač je tom prilikom ozlijeđen, a pokreću se jedinice za evakuaciju i spašavanje te jedinica za interventno gušenje, uz pozive nadležnim službama. Požar autocisterne ugašen je na način da su se neposredna okolina i samo mjesto požara ohladili ispod temperature paljenja, a razliveni fluidi skupljeni su adekvatnom opremom, dok je natopljeno zemljište posipano upijačima.

Za gašenje požara i za sanaciju okoliša bili su zaduženi profesionalna vatrogasna postrojba Molve, DVD Virje, JVP Đurđevac i DVD Kalinovac, ukupno 26 vatrogasaca, i dobrovoljnih i profesionalnih. U cijeloj vježbi, s pripadnicima svih žurnih službi, sudjelovalo je 44 osobe.

Služba ureda župana